VakaERP

Nếu bạn đang tìm kiếm giải pháp quản lý bán hàng tiết kiệm và hiệu quả, hãy cùng chúng tôi trải nghiệm VakaSale. VakaSale là phần mềm quản lý bán hàng toàn diện ứng dụng công nghệ[…]

Phần mềm quản lý nhân sự VakaHRM cho phép quản lý đầy đủ thông tin nhân viên, hỗ trợ công tác tuyển dụng, đánh giá nhân viên dựa trên nền tảng công nghệ Blockchain, IOT và trí[…]

Quản lý dự án là việc lập kế hoạch một cách khoa học trong quá trình phát triển các dự án. Đây cũng chính là quy trình quản lý các dự án theo một chính sách được[…]

Quản lý khách hàng là một trong những vấn đề khó khăn mà các doanh nghiệp hiện nay đang gặp phải. Tại Việt Nam hiện có khá nhiều nhà cung cấp phần mềm quản lý khách hàng[…]

Blockchain được đánh giá là công nghệ thông minh có thể thay đổi cách thức kinh doanh và quản lý của các doanh nghiệp. Là công ty đi đầu trong lĩnh vực Blockchain, Vakaxa đã phát triển[…]

ERP (Enterprise Resource Planning) là phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp một cách hiệu quả và thống nhất. Hiện nay, một số doanh nghiệp tại Việt Nam đã bắt đầu tìm hiểu và mong muốn[…]