Phần mềm quản lý dự án là gì? Ứng dụng công nghệ blockchain trong phần mềm quản lý dự án

Phần mềm quản lý dự án là gì? Ứng dụng công nghệ blockchain trong phần mềm quản lý dự án

Quản lý dự án là việc lập kế hoạch một cách khoa học trong quá trình phát triển các dự án. Đây cũng chính là quy trình quản lý các dự án theo một chính sách được lên kế hoạch, theo dõi và kiểm soát.

Phần mềm quản lý dự án là gì?

Phần mềm quản lý dự án là phần mềm giúp lên kế hoạch, theo dõi tiến độ, kiểm soát, các rủi ro của toàn bộ công việc được thực hiện bởi một tập thể nhằm đạt được một kết quả như dự kiến, trong thời gian dự kiến, với một kinh phí dự kiến.

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin phần mềm quản lý dự án được định nghĩa là phần mềm giám hoạt động công việc từ việc lập kế hoạch, giám sát và điều khiển tài nguyên dự án, thời gian thực hiện, các rủi ro và quy trình thực hiện dự án nhằm đảm bảo thành công cho dự án. Để đảm bảo một dự án thành công ta cần cân bằng giữa ba yếu tố: thời gian, tài nguyên và chất lượng.

Quy trình quản lý dự án

Quy trình quản lý dự án là vận dụng tập hợp những kiến thức, kỹ năng và kỹ thuật công nghệ vào hoạt động của dự án để đạt được mục tiêu của dự án đặt ra. Những ứng dụng này được đưa vào phần mềm theo một tiêu chuẩn hóa của quản lý dự án theo một tiêu chuẩn nhất định. Tuân theo các yêu cầu để đáp ứng được nhu cầu và mong đợi của các bên liên quan.

Cân bằng các yêu cầu (yếu tố) cạnh tranh trong dự án như phạm vi công việc, ngân sách, tiến độ, chất lượng, rủi ro, thay đổi. Tùy thuộc vào quy mô của từng dự án, mỗi giai đoạn có thể bao gồm các quy trình nhỏ hơn.

Xem thêm: VakaCRM – Phần mềm quản lý khách hàng CRM ứng dụng công nghệ Blockchain

Ngoài các lợi ích chiến lược được đề cập ở trên, phần mềm cũng cung cấp đầy đủ các tính năng hệ thống. An ninh được thực hiện nghiêm ngặt. Phân cấp là cụ thể cho từng vai trò của người dùng.

Quá trình theo dõi và giám sát dự án phần mềm bao gồm 5 giai đoạn.

 1. Khởi tạo dự án: Giai đoạn này thực hiện định nghĩa về dự án mới hoặc dự án mới của dự án hiện có như: Xác định yêu cầu dự án, mức độ Ưu tiên của dự án, phân tích yêu cầu đầu tư, phân công trách nhiệm cho các bộ phận triển khai.
 2. Lập kế hoạch: Giai đoạn này yêu cầu thiết lập phạm vi của dự án, điều chỉnh các mục tiêu và xác định đường dẫn đến mục tiêu đó.
 3. Triển khai dự án: Giai đoạn này hoàn thành các nhiệm vụ được xác định trong phần lập kế hoạch để đảm bảo các yêu cầu của dự án.
 4. Giám sát và kiểm soát (Giám sát & Kiểm soát): Giai đoạn này đòi hỏi phải theo dõi, xem xét và điều chỉnh tiến độ và khả năng thực hiện của dự án. Giám sát rủi ro, thay đổi, phát sinh trong quá trình thực hiện và điều chỉnh kịp thời.
 5. Kết thúc: Giai đoạn này được thực hiện để kết thúc tất cả các hoạt động của dự án để chính thức đóng dự án.

Ứng dụng công nghệ blockchain trong phần mềm quản lý dự án VakaERP

 • Dễ dàng tra cứu, quản lý thông tin và hệ thống dự án
 • Quản lý dự án đã, đang thực hiện và các dự định trong hoạt động của công ty.
 • Quản lý được chi tiết về công việc đã, đang thực hiện trong dự án
 • Người dùng có thể cập nhật và tra cứu các dữ liệu với một tốc độ rất nhanh chóng và hiệu quả.
 • Xuất hợp đồng, báo cáo ra theo từng hạng mục của từng loại dự án khác nhau.
 • Lập các báo cáo: báo cáo thống kê danh mục báo cáo thông tin khách hàng, báo cáo tiến độ dự án, báo cáo theo thời gian…
 • Xử lý việc phân quyền người sử dụng đối với mỗi dự án để đảm bảo dữ liệu được bảo mật và an toàn.
 • Các mẫu báo cáo, thống kê của phần mềm đều có thể xuất thành 3 dạng file là: word, excel, acrobat reader.
 • Giao diện của phần mềm thân thiện và dễ sử dụng.
 • Việc áp dụng công nghệ Blockchain cho phần mềm quản lý dự án, thì Blockchain không chỉ mang đến lợi ích về tốc độ xử lý và chi phí, quyền sở hữu mà bất kỳ hoạt động một cách công khai trên hệ thống, làm tăng tính minh bạch, chính xác và an toàn.

Leave your Comment