Posts Tagged: bán hàng vật liệu xây dựng online

Phần mềm quản lý bán hàng Gas, nước uống, bia, rượu, gạo,…do công ty cổ phần công nghệ Vakaxa cung cấp hỗ trợ quản lý nguồn hàng, doanh thu chính xác, hiệu quả. Phần mềm quản lý[…]

Hiện tại, có rất nhiều cửa hàng hay doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng vẫn tiến hành rất thủ công chính vì điều này mà khiến các nhà quản lý khó có thể kiểm soát[…]