Posts Tagged: ERP

Blockchain được đánh giá là công nghệ thông minh có thể thay đổi cách thức kinh doanh và quản lý của các doanh nghiệp. Là công ty đi đầu trong lĩnh vực Blockchain, Vakaxa đã phát triển[…]

ERP (Enterprise Resource Planning) là phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp một cách hiệu quả và thống nhất. Hiện nay, một số doanh nghiệp tại Việt Nam đã bắt đầu tìm hiểu và mong muốn[…]