Posts Tagged: Phần mềm quản lý nhân sự

Công ty Vakaxa cung cấp phần mềm quản lý nhân viên bán hàng (sales), nhân viên kinh doanh tích hợp trên điện thoại thông minh chuyên nghiệp, tốt nhất với chi phí thấp. Việc quản lý nhân[…]

Phần mềm quản lý nhân sự VakaHRM cho phép quản lý đầy đủ thông tin nhân viên, hỗ trợ công tác tuyển dụng, đánh giá nhân viên dựa trên nền tảng công nghệ Blockchain, IOT và trí[…]